top of page

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring lees je hoe dodo & zo met persoonsgegevens omgaat. Dodo & zo respecteert jouw privacy als bezoeker van de website www.dodoenzo.be en als gebruiker van haar diensten en producten. 

Bij het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert de bezoeker de gebruikersvoorwaarden in deze privacyverklaring: je accepteert het gebruik van cookies en andere tracking systemen. Indien je het hier niet mee eens bent, dien je deze website te verlaten.


De huidige op de website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is, zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.


Verantwoordelijkheid
Debbie Verhoeven van dodo & zo, gevestigd te Haacht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. ​

Persoonsgegevens die dodo & zo verwerkt 

dodo & zo verwerkt persoonsgegevens doordat de bezoeker gebruik maakt van één van de aangeboden diensten, de website bezoekt en/of omdat de bezoeker deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die dodo.& zo verwerkt:

 • Voor- en achternaam (indien opgegeven);

 • E-mailadres (indien opgegeven);

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het intake formulier in te vullen, door je in te schrijven op de nieuwsbrief, …;

 • Locatiegegevens en IP-adres;

 • Gegevens over jouw activiteiten op deze website;

 • Internetbrowser en apparaat type.

​​

 Hoe dodo & zo persoonsgegevens verwerkt

Dodo & zo vergaart en verwerkt verder op verschillende manieren:

 • Direct contact: de bezoeker verstrekt persoonsgegevens door het invullen van een formulier op deze site of door communicatie via de reguliere post, telefoon, email of anders, ook als hij:

  • een product of dienst aankoopt;

  • een account op de website aanmaakt;

  • zich aanmeldt voor een nieuwsbrief of een publicatie aanvraagt;

  • zich aanmeldt voor bepaalde marketinguitingen;

  • feedback geeft aan dodo & zo.

 • Indirect contact: door middel van (Facebook)pixels of analytische software worden (anonieme) gegevens bij het bezoek aan de website opgeslagen. Vooralsnog wordt geen gebruik gemaakt van pixels. 

​​

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die dodo & zo verwerkt
Persoonlijke informatie wordt nooit automatisch verzameld. Bepaalde niet-persoonlijke informatie kan worden vergaard via de standaard operatie van de internetservers. Denk hierbij aan het IP-adres. De diverse mailinglijsten, downloads, formulieren en meer vragen om informatie te geven zoals je naam en e-mailadres. Hier wordt alleen de informatie gevraagd die noodzakelijk is om de bezoeker te voorzien. Persoonlijke informatie wordt nooit verkocht aan derden. 

Betreft de betalingen: de betaalinformatie wordt niet opgeslagen behalve als nodig om de betaling uit te voeren en de rechten en plichten van de transactie te honoreren. Betalingen lopen via een externe betaalprovider, waardoor de betaalinformatie enkel zichtbaar is als de betaling is afgerond.

 

Deze website heeft niet de intentie om bijzondere of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen. Deze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Dodo & zo kan niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar.

 

Bij het leveren van sommige diensten vraagt dodo & zo om een intake-formulier in te vullen. Met de nadrukkelijke toestemming van de ouders/ voogd verwerk ik gegevens van de baby of het kind in de categorie bijzonder (zoals medische achtergrond en gezondheid). Deze gegevens heeft dodo & zo nodig om de dienst zo goed mogelijk uit te voeren. Uiteraard gelden hier ook alle rechten voor de betrokkenen zoals genoemd in het artikel “Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen”.

​​

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt dodo & zo persoonsgegevens

Dodo & zo verwerkt de persoonsgegevens met toestemming voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van de betaling;

 • Verzenden van de nieuwsbrief na toestemming;

 • Het informeren over wijzigingen van diensten en producten;

 • Om goederen, publicaties en (online) diensten af te leveren;

 • Het analyseren van (surf- en klik)gedrag op de website om daarmee (het gebruiksgemak van) deze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op de voorkeuren van de bezoeker;

Dodo & zo verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte. 

​​

Delen van persoonsgegevens met derden en geautomatiseerde besluitvorming
Dodo & zo kan op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van dodo & zo) tussen zit.

Dodo & zo kan gebruik maken van de volgende computerprogramma’s of -systemen en/of derden:

 • Wix.com – website, autoresponder, planner en bookingsplatform

 • Facebook – sociaal netwerk en advertentie kanaal

 • Instagram – sociaal netwerk en advertentie kanaal

 • Google Analytics – om inzicht te krijgen in de bezoekers van de website

 • Het boekhoudkantoor van dodo & zo

 • Een virtueel assistent

 • Consulten worden verwerkt in word en omgezet naar PDF en bewaard op een beveiligde harde schijf.

 

De persoonsgegevens kunnen worden verzameld en gedeeld met bovenstaande verwerkers. Een aantal verwerkers zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EEA), maar vallen dan voornamelijk onder het EU-US Privacy Shield. Dit verplicht hen zeer strikte (gecontroleerde) bescherming te bieden over persoonsgegevens.

 

Dodo & zo deelt de persoonsgegevens die zij ontvangt niet met anderen, tenzij de klant daarvoor de toestemming zou geven, het recht op overdracht aan een derde zou uitoefenen of een wettelijke bepaling, dwingende wet – of regelgeving, gerechtelijk bevel dodo & zo daartoe zou verplichten. Ook wanneer het zou gaan over gevoelige categorieën van persoonsgegevens, dodo & zo in geen geval deze gegevens delen zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Indien derden partijen ons hierom vragen, worden deze derden aangeraden om de gegevens bij de betrokkenen (de klant) zelf en rechtstreeks op te vragen.

Hoe lang bewaart dodo & zo persoonsgegevens
Dodo & zo bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor mailings kan de klant zich  ten allen tijden uitschrijven.

 

Het uitgangspunt voor het bijhouden van uw persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn (vaak is dat tot 7 jaar na het einde van het contract). De persoonsgegevens van contactpersonen bij mogelijke nieuwe klanten gebruikt dodo & zo gedurende 3 jaar tenzij er in de tussentijd een contact was met de prospect. In dat geval gaat een nieuwe termijn van 3 jaar van start. De prospect kan wel steeds vragen om zijn persoonsgegevens te verwijderen of andere rechten uit te oefenen.

​​

Cookies, of vergelijkbare technieken, die dodo & zo gebruikt
De websites van dodo & zo maakt gebruik van cookies om beter aan de noden en wensen van bezoekers tegemoet te komen. Door gebruik de cookies te accepteren bij het bezoeken van de website stemt u ermee in dat cookies gebruikt worden overeenkomstig dit Cookiebeleid

 

Een cookie is een klein tekstbestand met informatie, opgeslagen door de server van de website die u bezoekt in de webbrowser van uw computer of uw mobiel apparaat. Dodo & zo maakt gebruik van cookies om te verzekeren dat uw browse-ervaring als bezoeker zo optimaal mogelijk is. Het gebruik van cookies laat u toe sneller en gemakkelijker te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website door de inhoud van onze website af te stemmen op uw persoonlijke voorkeuren (bv. Taal).

 

Dodo & zo gebruikt verschillende soorten cookies:

 • Functionele cookies: Functionele cookies worden gebruikt om de persoonlijke websitevoorkeuren te herinneren en te vermijden dat dezelfde communicatiestappen tijdens opeenvolgende raadplegingen van de website herhaald moeten worden. Het is mogelijk dat de gegevens die door deze cookies verzameld worden, persoonsgegevens bevatten die u meegedeeld hebt. Wanneer u deze cookies niet aanvaardt, is het mogelijk dat de prestaties en functionaliteit van de website aangetast worden en/of de toegang tot de inhoud van de website beperkt is;

 • Performantie cookies: Performance cookies worden gebruikt om toe te laten te bepalen hoe bezoekers de website ww.dodoenzo.be gebruiken, met de bedoeling de inhoud van de website aan te passen en te verbeteren en het gebruik ervan te vergemakkelijken. Het is voor dodo & zo niet mogelijk de bezoeker aan de hand van deze cookies als een individu te identificeren. Alle gegevens worden anoniem verzameld en samengevoegd.

 • Google Analytics cookies: Google Analytics cookies worden gebruikt om dodo & zo te helpen de website te verbeteren. Deze cookies verstrekken de informatie over de wijze waarop gebruikers met de website omgaan (bvb. duur van een bezoek, aantal bezoekers,…) zonder dat hierbij persoonsgegevens verzameld worden op basis waarvan een bezoeker geïdentificeerd kan worden. ​

 

De bezoeker kan ten allen tijde het gebruik van cookies uitschakelen of blokkeren door de browserinstellingen te wijzigen. Gelieve er rekening mee te houden dat bepaalde onderdelen van de website mogelijk niet correct werken wanneer het gebruik van cookies op de website uitschakelt of beperkt.

De bezoeker heeft altijd het recht te weten welke gegevens over hem worden verzameld en waarom. Bovendien kan de bezoeker verzoeken om inzage te nemen in de gegevens en te vragen dat bepaalde gegeven over hem niet langer worden bijgehouden of verwijderd worden.

 

​Heeft u vragen of opmerkingen dan kan u de verantwoordelijke voor privacy contacteren via mail: info@dodoenzo.be

Voor meer algemene informatie over de privacywetgeving in België kan u terecht op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be , de website van de Belgische Gegevensbeschermings-autoriteit.

bottom of page